28 listopada 2019

PSBE zacieśnia współpracę z PSEW

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wymienili listy intencyjne, w których zadeklarowali dalszą współpracę. „Widzimy i bardzo doceniamy fakt, że prowadzone […]
27 listopada 2019

Relacja z VII Konferencji Technicznej „Bloki Nadkrytyczne i co dalej?”

W dniach 20-22 listopada br. w Kazimierzu Dolnym / Kozienicach odbyła się VII edycja Konferencji Technicznej „Bloki Nadkrytyczne i co dalej”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. […]
26 listopada 2019

Prezes PSBE członkiem Rady Normalizacyjnej PKN

Prezes PSBE Jacek Stankiewicz został wybrany na członka Rady Normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) V kadencji na lata 2020-2023. Rada Normalizacyjna (RN) to kolegialny organ opiniodawczo-doradczy […]
25 listopada 2019

II Forum Energetyki Rozproszonej „Czysta energia dla każdego”

Prezes PSBE wziął udział w organizowanym na Akademii Górniczo-Hutniczej – II Forum Energetyki Rozproszonej „Czysta energia dla każdego.” Wiodącym tematem wydarzenia było poszukiwanie sposobów zapewnienia jak […]
29 października 2019

Warunki członkostwa na 2020 r.

W dniu 10 października 2019 r. na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSBE, które zatwierdziło istotne zmiany w statucie organizacji, w […]
23 października 2019

Konferencja Techniczna „Bloki Nadkrytyczne i co dalej?”

Zapraszamy na organizowaną przez wydawnictwo „Nowa Energia” VII Konferencję Techniczną „Bloki Nadkrytyczne i co dalej?”, która odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2019 r. w Kazimierzu […]
23 października 2019

Akademia OFFSHORE

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz ABB zapraszają na 1-dniowe seminarium Akademii OFFSHORE poświęcone projektowaniu, wyposażaniu i eksploatacji stacji transformatorowych obsługujących morskie farmy wiatrowe. Głównym Partnerem […]
20 października 2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków – relacja

W dniu 10 października 2019 r. w Niepołomicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, które podjęło szereg istotnych dla dalszego funkcjonowania organizacji […]
19 października 2019

Wybory do Rady Normalizacyjnej 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (zwaną dalej ustawą) (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1483) i […]