Kodeks Dobrych Praktyk dla Branży Energetycznej nareszcie podpisany!