Podsumowanie Walnego Zebrania Członków, Włoszczowa 17 czerwca 2021 r.