HISTORIA STOWARZYSZENIA
 • 2021Nowy organ doradczy

  Nowy Zarząd powołuje pierwszą w historii Radę Stowarzyszenia, organ doradczy Zarządu składający się z byłych członków Zarządu PSBE. Rada służy Zarządowi członkom PSBE swoją mądrością i doświadczeniem, zapewniając ciągłość i spójność prowadzonej działalności.
 • 2021Wybór Prezesa

  Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej wybiera Pana Andrzeja Diakuna na Prezesa Stowarzyszenia na lata 2021-2023.
 • 2019-2021Rozwój Stowarzyszenia

  Prężny rozwój organizacji obejmujący działania na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej.
 • 2019Zmiana nazwy, statutu i Prezesa

  Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne w 2019 roku zmienia cele statutowe i nazwę na Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej. Na Prezesa Stowarzyszenie zostaje wybrany Pan Jacek Stankiewicz.
 • 2018-200711 lat działalności PSE

  Stowarzyszenie rokrocznie we współpracy z czasopismem Elektrosystemy publikuje raport dotyczący kondycji polskich firm elektroinstalacyjnych. Od początku istnienia organizuje również konkurs „Elektryzująca Pasja” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego ideą jest zachęcenie młodych osób do aktywności i stworzenie im warunków do promocji innowacyjnych projektów. Stowarzyszenie jest wydawcą wielu publikacji i raportów, w tym listy dobrych i złych praktyk branżowych. Ponadto podejmuje i prowadzi wiele działań dotyczących m.in. standaryzacji norm, promocji edukacji i organizacji szkoleń, a także dotyczących komunikacji z rynkiem i opinią publiczną. Stowarzyszenie od wielu lat pod patronatem honorowym wspiera merytorycznie organizację Międzynarodowych Energetyczynych Targów Bielskich ENERGETAB.
 • 2019-2011Kolejni Prezesi PSE

  Kolejnym Prezesem PSE zostaje Pan Andrzej Diakun, który funkcję sprawuje do 2013 r. Na trzeciego Prezesa w historii organizacji został wybrany Jacek Faltynowicz, którego kadencja trwała dwa lata. W 2015 r. Prezesem Zarządu mianowany zostaje Pan Zbigniew Winkiel, który funkcję pełni przez dwie kadencje do roku 2019.
 • 2009Lech Wałęsa otrzymuje honorowe członkostwo

  W 2009 r. honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu otrzymał były Prezydent RP Lech Wałęsa.
 • 2007Powstanie PSE

  Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne powstaje w 2007 roku z inicjatywy największych polskich firm elektroinstalacyjnych. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia zostaje Pan Roman Przybył, który funkcję sprawuje do 2011 r. Misją Stowarzyszenie początkowo było upowszechnienie rozwiązań dotyczących nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zastosowania energii elektrycznej, urządzeń związanych z energią elektryczną, automatyki oraz możliwości wdrażania tych rozwiązań oraz prezentacja i obrona interesów przedsiębiorców. Pierwszymi zagadnieniami jakimi zajmowało się Stowarzyszenie było kształtowanie poprawnych relacji ze zleceniodawcami i współpraca z dostawcami urządzeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z zatrudnieniem pracowników.