Zarząd PSBE

Jacek Stankiewicz

Prezes Zarządu


Założyciel i wieloletni Prezes Grupy Elsta. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie. Kadencję Prezesa PSBE objął w 2019 r.

Wojciech Sidziński

Wiceprezes Zarządu


Dyrektor ds. Technicznych w firmie Elektromontaż Kraków. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie. Funkcję Wiceprezesa PSBE sprawuje od 2017 r.

Komisja Rewizyjna


Krzysztof Nowicki

Marek Olczyk

Sławomir Ciuł