Zarząd PSBE

Krzysztof Jamróz

Prezes Zarządu


Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy ZPUE S.A. Ukończył Wydział Elektroenergetyczny Politechniki Częstochowskiej. Funkcję Wiceprezesa PSBE sprawuje od 2021 r. Kadencję Prezesa PSBE objął w październiku 2023 r.

Krzysztof Nowicki

Wiceprezes Zarządu


Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny firmy Elektromontaż Kraków S.A. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz studiów podyplomowych Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu. Funkcję Wiceprezesa PSBE sprawuje od 2021 r.

Krzysztof Swornowski

Wiceprezes Zarządu


Wieloletni właściciel firmy ENERCOMTEL. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Komisja Rewizyjna

Marek Olczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Sławomir Ciuł i Wojciech Sidziński – Członkowie Komisji Rewizyjnej.