Konferencja Offshore Wind – Logistics & Supplies
10 października 2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków – relacja
20 października 2019