Spotkanie członków, 25-26 sierpnia 2022 r.
7 września 2022
15-lecie PSBE
29 listopada 2022