SUPPORTING COMPANIES

Collective members of the Association conducting business activities related to the electric power industry.
The following companies support PSBE in meeting statutory objectives.

 

Elektrimont Sp. z o. o.

30-535 Kraków
ul. Rękawka 30

www.elektrimont.pl
e-mail: elektrimont@elektrimont.pl

Elektrobudowa S.A.

40-246 Katowice
ul. Porcelanowa 12

www.elektrobudowa.com.pl
e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl

Elektromontaż Kraków S.A.

31-121 Kraków
ul. Czysta 7

www.elektromontaz.krakow.pl
e-mail: biuro@elektromontaz.krakow.pl

Elektromontaż Rzeszów S.A.

35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 20

www.elektromontaz.com.pl
e-mail: sekretariat@elektromontaz.com.pl

Elektrotim S.A.

54-156 Wrocław
ul. Stargardzka 8

www.elektrotim.pl
e-mail: sekretariat@elektrotim.pl

Elemont Sp. z o.o.

45-920 Opole
ul. Dobrzeńska 72b

www.elemont.pl
e-mail: elemont@elemont.pl

Elsta Sp. z o.o.

32-020 Kraków
ul. Janińska 32

www.elsta.pl
e-mail: office@elsta.pl

ETP S.A.

40-301 Katowice
ul. Siemianowicka 5a

www.etpsa.pl
e-mail: katowice@etpsa.pl

Przedsiębiorstwo AGAT S.A.

95-040 Koluszki
ul. Paderewskiego 1

www.agat-koluszki.pl
e-mail: biuro@agat-koluszki.pl

REVICO S.A.

09-472 Słupno
Mirosław 39C

www.revico.pl
e-mail: revico@revico.pl

TRAKCJA PRKiI S.A.

00-120 Warszawa
ul. Złota 59 XVIII p.

www.grupatrakcja.com
e-mail: recepcja@grupatrakcja.com

ZAE Sp. z o.o.

53-609 Wrocław
ul. Fabryczna 14

www.zae.pl
e-mail: dh@zae.pl

ZEUS S.A.

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Obrońców Westerplatte 1

www.zeus.gda.pl
e-mail: biuro@zeus.pl